0. הקדמה:
תנאי שירות אלו הינם הסכם מחייב בינך לבין חברת פראג2גו, מפעילי אתר www.prague2go.co.il בו אתה גולש והפורטלים הנמצאים בו.

הסכם זה בא להסביר מהן הזכויות והחובות שלך, כמשתמש, כלפי החברה וכלפי שאר המשתמשים באתר ואנו ממליצים שתקראו אותו בצורה יסודית. אם אינך מסכים עם הסכם זה, אל תפרסם תוכן באתר ונאסר עלייך להשתמש בשירותיו, למעט צפייה בעמודי האינטרנט שלו באמצעות דפדפן.

באמצעות השירותים שהחברה תספק לך, תוכל להקים פורטל אינטרנט אישי, להגיב לתכנים של משתמשים אחרים ואפילו להעלות סרטים ותמונות. חשוב להבהיר שכל אחד מהתכנים שאתה מזין באתר הינם באחריותך המלאה ועלייך לוודא כי אתה בעל זכויות היוצרים בהם ושהם אינם מפרים את זכויותיו של אדם אחר.

אתה גם מבין שהאתר עשוי להציג פרסומות אשר אינן קשורות לאתר, ועשויות גם לאפשר לך בעתיד רווחים כלשהם. פרסומות לא יוצגו באתרים חינוכיים ובאתרים של בתי ספר.

כמו כן, השירות ניתן ללא כל אחריות, ועשויות להיות בו תקלות ולכן אתה פוטר מראש את החברה על כל נזק שעשוי להיגרם לך.

1. זכות שירות:

1.1 כללי: הצדדים להסכם זה הינם חברת פראג2גו בע”מ (להלן: “החברה"), חברה רשומה בצ'כיה, לבינך ('המשתמש') ובין כלל המשתמשים באתר www.prague2go.co.il על שלל השירותים הניתנים בו ('השירות', 'המשתמשים'). תנאי שימוש אלו חלים ויחולו על כל שימוש באתר.

1.2 שינוי תנאים אלה: החברה רשאית לשנות את תנאי הסכם זה בכל עת וללא הודעה מראש כאשר כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, הכוללים שינוי בתעריפים, זמינות שירותים ופרטיות המשתמשים יחייב הודעה של שבעה ימים מראש על ידי החברה. הסכם זה ישונה, מעת לעת, על ידי החברה. הסכם זה ישונה בכתב בלבד ויפורסם באתר האינטרנט של החברה. שום עיכוב בביצוע זכות או מניעה משימוש בזכות הנובעת מהסכם זה מצד החברה לא יהווה שינוי ההסכם ולא יהווה השתק.

1.3 אי הסכמה: במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי שימוש אלו, נאסר עליו לגלוש באתר. כל שימוש בשירות אשר אינו צפיה בעמודי האינטרנט, כפוף לתנאים אלו.

1.4 תנאי ההרשמה: על מנת להשתמש בשירות יהיה על המשתמש להרשם. רשאים להרשם תושבי ישראל מגיל 18 ומעלה, בעלי חשבון בנק או כרטיס אשראי ואשר אינם חדלי פרעון או מורשעים בעבירה פלילית עם קלון. אם המשתמש קטין, הרי שהוא נדרש לקבל את הסכמת הוריו או אפוטרופסיו החוקיים לתנאי הסכם זה.

1.5 פרטים אמיתיים: המשתמש מתחייב לציין פרטים אמיתיים, מדויקים ועדכניים אודותיו בטופס ההרשמה לחברה וישא בכל נזק שיגרם לו ולחברה כתוצאה ממתן מידע כוזב. המשתמש מתחייב שלא למלא במידע האישי תכנים פוגעניים, לרבות תמונות פוגעניות או מכילות עירום, משפטים בעלי אופי מיני מרומז, ישיר או משתמע, איורים מיניים, תוכן המציע שירותי זנות, ליווי או אירוח, תוכן דיבתי, תוכן גזעני, תוכן שאינו חוקי או תוכן הפוגע ברגשות הציבור בכל צורה שהיא.

1.6 אימות זהות: לאחר הכנסת פרטים אישיים, יקבל המשתמש הודעת דואר אלקטרוני המכיל קישור לתנאי שימוש אלו, כמו גם אמצעי לאימות כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. רק לאחר לחיצה על קישור זה ניתן יהיה לבצע פעולות הדורשות הרשמה בשירות.

1.7 שימוש מאובטח: המשתמש יבצע "התנתקות מהמערכת" בסוף כל שימוש בשירות על מנת להגן על פרטיו האישיים ועל שימוש לא מאובטח בשירותי החברה.

1.8 קשר: המשתמש מתחייב לשמור על תיבת הדואר עמה נרשם פנויה על מנת לקבל התראות ולהוסיף את כתובת הדואר האלקטרוני admin@prague2go.co.il לספר הכתובות שלו, על מנת למנוע העברה של דואר מהחברה לתא דואר הזבל. החברה לא תהיה אחראית באם הודעה שנשלחה למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני לא תגיע ליעדה מסיבה זו או אחרת, ומתחייבת לשמור עותקים של הודעות השירות לכלל המשתמשים בעמוד פרטי המשתמש בשירות.

1.9 שלילת השימוש: לחברה הזכות לשלול או להשעות את השימוש מכלל המשתמשים, מקבוצת משתמשים או ממשתמש פרטני בכל מקרה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תשלול את הזכות לשימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של תנאי שימוש אלו או בהפרה חוזרת ונשנית של תנאי השימוש לאחר התראה. כל הפרה של תנאי השימוש הנוגעים לתוכן פוגעני תביא למסירת המידע על המשתמש לרשויות אכיפת החוק במידה ותוגש תלונה רלוונטית. כמו כן, החברה תהיה רשאית לשלול את השירות ממשתמש במקרה של ביצוע פעולה בלתי חוקית על ידי משתמש, ניצול לרעה של משאבי המערכת, גרימה במזיד לתקלות טכניות או במידה וזה לא עשה שימוש בשירות במשך פרק זמן סביר.

1.10 איסור העברה: כל משתמש יקבל חשבון אישי לשימושו האישי בלבד; חל איסור לסחור בחשבונות משתמש ו\או לגבות תשלום עבור השימוש בזכויותיו של משתמש כלשהוא בפורטל. השימוש לכל חשבון יהיה ממחשב אחד וכתובת IP אחת בכל פעם.

1.11 סודיות: המשתמש ישמור בצורה סודית על פרטי ההתחברות שלו ולא יעבירם לאחר. המשתמש ישא באחריות בלעדית לכל נזק שיגרם לו, למשתמשים אחרים או לחברה על כל שימוש שיעשה שלא ברשותו.

1.12 דמי מנוי ועלות השירות: החברה תהיה רשאית לגבות, מעת לעת, תשלומים בעבור שימוש בשירות, עדכון המידע האישי, שינוי המידע האישי או שימוש חודשי קבוע. עם זאת, נכון להיום השירות ניתן ללא תשלום. כל שינוי במדיניות תעריפים זו תחייב את החברה להודיע, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו. למשתמש לא תהיה כל טענה באם לא יפעל לביטול השירות לאחר שינוי החיוב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש בשירות למוסדות חינוכיים ובתי ספר יהא ללא תשלום.

1.13 גביית תשלום: בין התכנים בשירות עשויים להתפרסם תכנים אשר יגבה תשלום בעבור הזכות לצפות ו\או להשתמש בהם ('תכני פרימיום'), בין אם על ידי תשלום למשתמשים אחרים ובין אם על ידי תשלום לחברה. תכנים אלו עשויים להיות כפופים לתנאים והגבלות נוספים לרבות כאלו שהותנו על ידי המשתמשים.

2. פורטלים:

2.1 פתיחת פורטל: לכל משתמש הזכות לפתוח שלושה פורטלים בתתי-מתחמים לכתובת www.prague2go.co.il עבור כל כתובת דואר אלקטרוני שברשותו; באמצעות הפורטל הוא יכול לפרסם תכנים, להטמיע פרסומות ולאפשר למשתמשים נוספים לפרסם תכנים, כמו גם תגובות לתכנים אלו.

2.2 אחריות: כל משתמש יהיה אחראי בלעדית לתכנים שהזין בפורטל, כמו גם להפעלתו ולתקינותו. גודל האחסון המקסימאלי על שרת החברה לפורטל הוא 1 גיגהבייט, כאשר גודל מקסימלי של כל קובץ הוא 20 מגהבייט.

2.3 מתחמים פרטיים: המשתמש יהא רשאי, בהסכמת החברה ובפניה אישית מראש, לקבל את הזכות להפעיל שם מתחם (Domain) פרטי ואישי בפורטל, בכפוף לתעריפים שיקבעו מעת לעת על ידי החברה ולשיקול דעתה הבלעדי.

2.4 משתמשים נוספים: כל משתמש שיקים פורטל יוכל לאפשר גישה לממשק הניהול של הפורטל גם למשתמשים נוספים ברמות הרשאה שונות: (1) מנהל תוכן והגדרות (יכול להוסיף ולעדכן כתבות, מבזקים, קישורים והגדרות); (2) מנהל תוכן (יכול להוסיף ולעדכן כתבות, מבזקים וקישורים); (3) מנהל משתמשים (יכול להוסיף ולעדכן פרטי משתמשים הרשומים באתר); (4) מנהל כספים (יכול להוסיף ולעדכן הוצאות והכנסות); (5) מנהל פרסומות (יכול להוסיף ולעדכן פרסומות באתר); (6) משתמש היכול להוסיף כתבות ומבזקים לפורטל, אך אינו יכול לשנות ולעדכן כתבות של משתמשים אחרים. (7) משתמש שאינו מורשה לצפות ולערוך את פרטיו האישיים; מתן הרשאות כפוף להליך אימות זהות המשתמש והסכמה לתנאי שימוש אלה.

2.5 איסור שימוש זדוני: המשתמש לא ישתמש בפורטל בניגוד לחוק, לא ישתמש בו כדי לקדם עסקים לא לגיטימיים ובכלל זה מכירת תרופות מרשם ללא מרשם, סחר בנשים, אספקת שירותי זנות, ניהול מזימות פרמידה, שליחת הודעות זבל, ניהול אתרי שיווק רב שכבתי, ביצוע מזימות קידום אתרים הנוגדות כללי קידום אתרים בסיסיים וכן כל שימוש אחר שעשוי לפגוע בעסקי החברה.

2.6 תכנים: המשתמש יעצב את הפורטל בעצמו או באמצעות מי מטעמו, וידאג להזנת התכנים המיועדים לפורטל בעצמו או באמצעות אחר.

2.7 מודרציה: למשתמש ניתנת הזכות לקבוע האם תכני גולשים בפורטל שלו חייבים לקבל את אישורו לצורך פרסום או לאו.המשתמש מודע לכך שבחירה בסינון תכנים ובאישור מקדים לתכנים עשויה להטיל עליו אחריות בכל הנוגע לתכנים אלו ועושה זאת תוך כדי סיכונו האישי.

2.8 תמיכה: השירות ניתן ללא תמיכה, על המשתמש להתמצא בשליטה במערכת בעצמו וכן ללפעול לבדו על מנת להדריך את המשתמשים להם הקנה הרשאות.

2.9 קביעת תנאי שימוש אופציונאליים: למשתמש תהיה הזכות להוסיף תנאים אשר אינם נוגדים את הסכם שימוש זה לפורטל שלו, כל עוד תנאים אלו נמצאים במקום ברור תחת "תנאי השימוש הנוספים" באתר. כמו כן, במידה והמשתמש יעשה שימוש במידע פרטי של הגולשים באתרו, יהא חייב לנסח עבורם מדיניות פרטיות.

2.10 תכנים מוגבלים: למשתמש יש אפשרות לקבוע כי חלק מהתכנים בשירות מוגבלים למשתמשים מתוך רשימה שיגדיר מראש. עם זאת, למשתמש לא תהיה כל טענה בעקבות הצגת המידע למשתמשים אחרים עקב כל תקלה, שגיאה או בעיית אבטחה על ידי החברה.

2.11 גיבוי: החברה לא תהיה אחראית לגיבוי הפורטל ולא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מאובדן חומר למשתמש.

2.12 מחיקה: לחברה תהיה הזכות למחוק או להסיר כל תוכן וכל פורטל שיפורסם על ידי המשתמש במידה ויפר את תנאי השימוש באתר. כמו כן, לחברה תהיה הזכות למחוק כל תוכן וכל פורטל, או חלק ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמשתמש תהיה כל טענה כלפי החברה.

3. אשכולות:

3.1 ניהול אשכול: החברה תהיה רשאית לאפשר למשתמש להפעיל אשכול של פורטלים ('האשכול') בו יוכל לאפשר למשתמשים (להלן: 'לקוחות'), בכפוף לתנאי שימוש אלה ולהגבלות ותנאים שיבחרו ידו, לפתוח פורטלים תחת שם מתחם שיבחר על ידו. משתמש שיאושר על ידי החברה לעשות כן יוגדר כ'מנהל אשכול'. פתיחת אשכול תבוצע ידנית, לאחר אישור בקשה על ידי משתמש, ותהיה כפופה ישירות לחברה. החברה תאפשר למנהל האשכול להקצות מתחמי-משנה (Subdomains) שונים באמצעות השירות.

3.2 הוספת לקוחות: מנהל האשכול יוכל, על סמך שיקול דעתו הבלעדי, להוסיף לקוחות לאשכול ולאפשר להם להקים פורטל בהתאם לסעיף 2 להסכם זה, וכלל הסכם זה. כל שימוש וכל זכות שתווצר בפורטל תהיה כפופה להסכם זה, כאשר מנהל האשכול יוכל להוסיף הגבלות או להקנות זכויות בהסכם נפרד מול לקוחות.

3.3 זכויות יוצרים: למנהל אשכול ניתנת בזאת הזכות להשתמש, לרבות להציג בפומבי ולבצע, בשירות, לרבות התבניות המוצגות בו כתבניות לדוגמא, ולהריצו על שרת שבבעלות החברה ובשליטתה. מנהל אשכול לא יפיץ את התוכנה וכל קוד אחר שבבעלות החברה ללא רשות מפורשת.

3.4 ניהול מרחוק: החברה תספק למזמין שם משתמש וססמת ניהול שיאפשרו גישה זו ויאפשרו לו לנהל את חשבונות הלקוחות, לרבות פורטלים, למחקם, לשנות את פרטי הרישום שלהם ולקבל סטטיסטיקות על השימוש בעמודי האינטרנט בשליטת המשתמש, והכל בהתאם ליכולות התוכנה כפי שיפותחו מעת לעת.

3.5 רשיון להציג: מנהל האשכול מקנה בזאת רשיון לחברה להציג, לבצע בפומבי ולהתאים את התכנים שיוזנו על ידו ועל ידי לקוחות באמצעות התוכנה. מנהל האשכול ידאג כי הלקוחות יתקשרו מולו בהסכם שמאפשר לחברה לאחסן את התכנים ולהציג אותם ו\או יתקשרו בהסכם זה מול החברה.

3.6 רכישת דומיין: מנהל האשכול יהיה רשאי לרכוש שם מתחם (Domain Name). מנהל האשכול יהיה הבעלים הבלעדי של שם מתחם זה, ויהיה אחראי להפניית המתחם לשרת החברה, לרבות רישום DNS או הפניית IP . למנהל האשכול תהינה מלוא הזכויות בשם המתחם והוא מצהיר כי שם זה אינו מפר כל סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכויות קניין רוחני אחרים.

3.7 עיצוב וניהול: מנהל האשכול יהיה אחראי בלעדית על עיצוב האשכול והפורטלים השונים שיבנו הלקוחות באמצעות השירות או באמצעות מעצבים, והכל במגבלות המערכת הקיימת.

3.8 אחריות: מנהל האשכול יהיה אחראי בלעדית לכל נזק שיגרם כתוצאה מעיצוב רשלני, הפרת זכויות יוצרים או הפרה של דיני מדינת ישראל וכן תקלות במערכת הניהול שיגרמו כתוצאה ממחדלי ומעשי לקוחות.

3.9 פרסומות באשכול: לחברה תהיה את הזכות להציג פרסומות בתוך השירות, פורטלים ובתוך מערכת הניהול על ידי שירותי פרסום של גורמים שלישיים (להלן: הפרסומות); מיקום הפרסום, נפחו, זהות המפרסמים ושירותי הפרסום יעשו בתיאום בין מנהל האשכול לחברה ובצורה הולמת ושאינה פוגעת באשכול ובתכניו.

3.9.1 למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לטיב הפרסומות שיוצגו על ידי ובאמצעות צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכשלים שיגרמו בהצגתם, והכל בכפוף להסכמים שיחתמו בין הספק לבין צדדים שלישיים שיספקו את שירותי הפרסומות.

3.9.2 למנהל האשכול תנתן האפשרות להציג פרסומות ללקוחותיו, לגבות על פרסומות אלה ולהתאימן אישית, באמצעות מערכת הניהול, וזאת מבלי לחלוק את הכנסותיו עם החברה.

3.9.3 מבלי לגרוע באמור לעיל, באיזורים בשירות המיועדים לבתי ספר או מוסדות חינוך אשר התקשרו עם החברה בצורה אישית להקמת אתרים לתלמידיהם לא יוצגו פרסומות למעט הפרסומות הבאות: (1) פרסומות עצמיות של החברה; (2) קישור לאתרים של נותני חסות לתחום החינוך באתר; (3) פרסומות טקסטואליות בדפי חיפוש.

3.10 הכנסות: במידה והחברה ומנהל האשכול יסכימו להציג פרסומות באשכול, מנהל האשכול יהיה זכאי ל50 אחוזים מתוך הכנסות החברה בפועל בעקבות הצגת פרסומות. החברה תדווח, אחת לחודש, למנהל האשכול על כל תקבולים שהתקבלו מגורמים שלישיים בעבור הצגת הפרסומות. דיווח זה יהיה בלתי ניתן לסתירה.

3.10.1 מנהל האשכול יהיה רשאי להתחלק עם לקוחותיו בתקבולים מפרסומות, על ידי התקשרות מולם בהסכם מסוג זה. החלוקה תהיה על חלקו של מנהל האשכול בתקבולים בלבד.

3.10.2 על כל תשלום המפורט בהסכם זה, אלא אם נכתב אחרת, יתווסף מס ערך מוסף כחוק.

3.10.3 כל הסכומים המפורטים בהסכם זה ישולמו על בסיס שוטף פלוס 60 (60 ימים לאחר תום החודש בו הוצאה החשבונית) וכנגד חשבונית מס אשר תוצא על ידי מנהל האשכול במועד הרלוונטי. התשלום יבוצע בהעברה בנקאית או המחאה. מנהל האשכול יהיה אחראי בלעדית לתשלום כל מס, היטל, אגרה או תשלום חובה אחר אשר יוטל עליו כתוצאה מהכנסות שיגרמו כתוצאה מהסכם זה.

3.11 העדר אחריות: החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם, בין אם ישיר או עקיף, עקב אי זמינות האתר, תקלות טכניות ותקלות תקשורת; מנהל האשכול מוותר בזאת על כל טענה, בנוגע לאי זמינות השירות ותכניו, וישפה את החברה על כל תביעה שתוגש כנגדה בעקבות אי זמינות השירות על ידי לקוחות.

4. פרסומות:

החברה תהיה רשאית להציג פרסומות בשירות, בפורטלים, באשכולות ובכל מקום אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת כל עוד לא הוסכם אחרת בינה לבין המשתמש. הפרסומות המוצגות מובאות על ידי צדדים שלישיים והחברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש לטיב המוצרים ו\או השירותים המפורסמים דרכן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פרסומות לא יוצגו באתרים חינוכיים או של מוסדות לימוד.

5. קניין רוחני ותוכן:

השירות עשוי להכיל, בין היתר, תכנים ('התכנים', 'תוכן'). התכנים מובאים כמו שהם (AS IS) ולעיתים מסופקים על ידי משתמשים או צדדים שלישיים וללא כל אחריות; כל תוכן המפורסם על ידי משתמשים כפוף לסעיף "תוכן משתמשים" בהסכם זה, וכל תוכן המובא על ידי צדדים שלישיים כפוף לסעיף "שירותי צד שלישי" להסכם.

5.1 קניין רוחני: כל זכויות הקניין הרוחני בשירות למעט מידע המפורסם על ידי משתמשים ו\או צדדים שלישיים, הינו בבעלותה המלאה של החברה או מורשה לה על ידי צדדים שלישיים; המשתמש לא יפרסם, לא יפיץ, לא יתרגם, לא ישנה ולא יעתיק כל מידע, עיצוב, שרטוט, תכנית, קובץ, תמונה או כל יצירה אחרת המופיעה בשירות, ללא הסכמת החברה. כל הפרה של סעיף זה תגרור פיצויים מוסכמים בגין הפרה של 50,000 ש"ח ללא כל הוכחת נזק.

5.2 איסור על שימוש באתרים אחרים: למשתמש לא תהיה כל זכות להציג תכנים מהשירות ומהפורטלים , לרבות תמונות, טקסטים או מסגור (Framing) של כתבות באתרים אחרים או באוספים.

5.3 איסור קצירה או שימוש מכאני: המשתמש, או כל צד ג' הפועל מטעמו, לא יפעיל מערכות לקצירה או ניתוח שלכתובות דואר אלקטרוני או כל מידע אחר, לרבות תמונות מעמודי השירות או פורטלים ולא ישתמש בשירות על מנת לאסוף מידע על כל אדם אחר.

5.4 שימוש הוגן: המשתמש לא יעשה כל שימוש בקניין זה אלא על פי תנאי שימוש אלו. תכני המשתמשים והעיצובים שנוצרו והוזנו על ידם בפורטלים ובתכני המשתמשים (פורטלים, תגובות ופרסומים) הינם בבעלות המשתמשים הרלוונטיים והמשתמש לא יעשה כל שימוש בהם ללא הסכמת אותם משתמשים.

5.5 סימני מסחר: המשתמש מודע לכך ששם המתחם www.prague2go.co.il, כמו גם סימני המסחר האחרים המופיעים בשירות החברה, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש אלא על פי הסכמת החברה.

6. תוכן משתמשים:

השירות עשוי להכיל, בין היתר, תכנים שיוזנו על ידי משתמשים אחרים ועל ידי המשתמש. מטרת פרק זה הינה לקבוע את הזכויות והחובות שחלות על משתמשים בעת העלאת תכנים אלו וכן את ההליך בו משתמש צריך לנקוט באם מוצא תכנים שפוגעים בו או באדם אחר.

6.1 איכות התוכן: המשתמש מתחייב שהוא בעל מלוא הזכויות בתוכן שיפורסם על ידו וכי כל תוכן שיפורסם על ידו אינו מפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, שאינו פוגע במשתמשים אחרים או בכל אדם אחר ושאינו מפר את חוקי מדינת ישראל, לרבות פרסום דברי לשון הרע, הרצת מניות, הפרת סודות מסחר, התחקות אחרי משתמשים, פרסום שמותיהם של נפגעי עבירה, פרסום פרטים שנאסרו לפרסום על ידי צו בית משפט או חוק, פרסום של תכנים פורנוגרפיים או פדופיליים, פרסום של תכנים המעודדים טרור או אלימות וכן כל פרסום שעשוי לפגוע במשתמש סביר.

6.2 פרסום מידע אישי: המשתמש ישא באחריות הבלעדית לכל תגובה שתפורסם ומודע לכך שפרטים אודותיו נרשמים, בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.

6.3 אחריות: המשתמש יהיה אחראי בלעדית לתכנים שיפרסם, ומצהיר כי ישפה את החברה ואת המשתמש שמפעיל או מנהל את הפורטל בגין כל נזק שיגרם להם עקב פרסום תכנים פוגעניים או שמפרים זכויותיו של משתמש אחר. המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לנזקים שיגרמו לו עקב פרסום הודעה על ידי צד שלישי כיוון שהוא מודע ליכולתה המוגבלת של החברה לפקח אחר שימוש בפורומים.

6.4 הודעה על שימוש פוגע: המשתמש יודיע, ללא דיחוי, לחברה ולמשתמש המפעיל את הפורטל על כל שימוש בשירות שעשוי להיות פוגעני, החברה תעשה כמיטב יכולתה להסירו ללא דיחוי.

6.5 זכויות יוצרים: על מנת להציג את התכנים שהמשתמש יצר לשאר המשתמשים בשירות, המשתמש מקנה בזאת לחברה ולמשתמש המפעיל את הפורטל בו התוכן נוצר, רשיון שימוש בלתי הדיר ומוחלט לעשות כל פעולה ביצירות שיועלו על ידו כהודעות ופרסומים בפורטל לצורך מתן השירות. המשתמש יעניק רשיון תוכנה ופטנט לכל פרסום שיבצע באם אלו תהיינה מוגנות בהגנות אלו, המשתמש יפטור את החברה מכל תביעה כנגדה על עשיית יצירה נגזרת, שימוש נוסף או כל שינוי של פרטי המידע.

6.6 הסתמכות: המשתמש יודע כי כיוון שמדובר בתוכן משתמשים, לחברה אין דרך לאמת את נכונות התכנים ולכן המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לגבי טענת אמיתות הפרסומים. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמשים בגין כל נזק שיעשה למשתמש עקב הסתמכות על המידע האישי של משתמש אחר. המשתמש חייב לוודא, על אחריותו, כי המידע האישי של משתמש אחר הוא נכון.

6.7 הטמעה של תוכן צד שלישי: למשתמש תהיה הזכות להטמיע תוכן של צדדים שלישיים מאתרי צד שלישי (כמו Youtube, flix, google maps ועוד) לצד תוכן המשתמשים. המשתמש מודע להגבלות החוקיות ומתחייב שלא להטמיע תוכן פוגעני שאינו עומד בתנאי סעיף 5.1 ולוודא כי כל תוכן שמוטמע באמצעות השירות אינו מפר את קניינו של צד שלישי כלשהוא.

6.8 הודעה והסרה: בכל תוכן שאינו מובא על ידי החברה, לרבות מאמרים, הודעות בפורומים או תגובות גולשים לכתבות (טוקבקים) יופעל הליך של הודעה והסרה על מנת לשמור על זכויותיו של המשתמש תוך איזון זכויותיהם של אחרים.

6.8.1 הודעה: באם משתמש מוצא תוכן שעשוי לפגוע בזכויות היוצרים שלו, בשמו הטוב או מפר את תנאי השימוש בכל צורה אחרת, יפנה ללא דיחוי לחברה ויודיע לה על כתובת התוכן הפוגע, ויציג מסמכים המעידים על זכויותיו .

6.8.2 בחינה: מרגע שפניה תתקבל, החברה תפנה למשתמש שהעלה את התכנים ותודיע לו על קיומה של התלונה ועל זהות המשתמש המתלונן.

6.8.3 הסרה: באם המשתמש שהעלה את התכנים ימנע מלהגיב, החברה תסיר את הפרסום הפוגעני; במידה ויגיב המשתמש שהעלה את התכנים כי הוא עומד מאחורי דבריו ו\או הינו בעל הזכויות בטקסט שפורסם ו\או כי הוא לא סבור שהדברים שפורסמו פוגעים במשתמש שהתלונן, תשאיר החברה את התכנים ותעביר למשתמש המתלונן את הדרך ליצירת קשר עם המשתמש המפרסם.

6.8.4 שיקול דעת: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להסיר כל תוכן משתמשים לפי שיקול דעתה הבלעדי, והחברה תסיר כל תוכן באם היא נוגדת את הוראות פרק זה בהסכם.
7. אחריות:

7.1 זמינות השירות: החברה מתחייבת כי תעשה כמיטב יכולתה על מנת לשמור את השירות זמין בכל עת, עם זאת, אין החברה מתחייבת כי השירות יהיה זמין בכל עת והיא רשאית להפסיק את השירות לפי שיקול דעתה לכל משתמש או לכלל המשתמשים, כאשר למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הפסקת שירות, לרבות החזרת כספים או שיפוי בגין נזקים בזמינות השירות.

7.2 העדר אחריות: החברה לא תהיה אחראית לאמיתות ונכונות המידע האישי, וכל שימוש במידע זה יעשה על אחריות המשתמש בלבד. המידע האישי לא יבדק על ידי החברה ולא יעשה בו כל שימוש למטרות מסחריות ללא הסכמת המשתמש.

7.3 פטור מאחריות: החברה לא תהיה אחריות בגין כל תקלה, שגיאה, דליפת מידע, נזק, רשלנות או מחדל שיגרם להכנסות המשתמש, לקוחותיו, ספקיו או כל צד אחר כתוצאה מהסתמכות על השירות. החברה לא תהיה אחראית בגין אבדן מידע, דליפתו, שיבושו או השמדתו. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למחשבי המשתמש כתוצאה משימוש בשירות ולכל נזק שיגרם ללקוחותיו כתוצאה מאי זמינות השירות.

7.4 שיפוי: המשתמש ישפה את החברה על כל טענה, תביעה או הליך משפטי שיפתח נגדה על ידי כל אדם כתוצאה מתוכן פוגעני, שימוש לרעה, שימוש זדוני או הפרת תנאים אלו על ידו.

7.5 אבטחת נתונים\מידע: המידע השמור בשירות מגובה ומאובטח; אולם, למרות שהחברה עושה כמיטב יכולתה להגן על נתוני המשתמשים, המשתמש מצהיר כי הוא מבין שחלק מהמידע אותו יגלה באמצעות השירות או יאחסן בו עשוי להיות חשוף עקב פעילות זדונית של משתמשים אחרים או עקב תקלות במערכת. לחברה לא תהיה שום אחריות כלפי המשתמש במקרה כזה, והוא לא יהיה זכאי לסעד כלשהוא.

7.6 איסור התערבות: המשתמש לא יפגע בפעילות החברה, בתוכנה ובשירות בכל צורה שהיא. המשתמש לא ינסה לחדור לחומר מחשב ולא יבצע כניסה בלתי חוקית למחשבי החברה, לחשבונות משתמשים ו\או לאתרי משתמשים אחרים, כמו גם ימנע מהנדוס לאחור (reverse engineer) של השירות.
8. פרטיות:

המשתמש מודע לכך שפרטים אישיים נאגרים על ידי החברה ושפרטים אלו עשויים להחשב 'מידע רגיש' לפי חוק הגנת הפרטיות. אשר על כן, מנהלת החברה מאגר מידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

8.1 שימוש במידע: החברה עשויה לעשות שימוש במידע, להעביר לגורמים שלישיים לצורך מתן השירות ואף למזגו עם מידע רגיש אחר.

8.2 עיון במידע: כל משתמש רשאי לעיין במידע עליו במאגר בעצמו, על ידי אפוטרופסו או על ידי בא-כוחו בהתאם לסעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות. בקשה לעיון במידע תוגש בדואר אלקטרוני לממונה על אבטחת מידע בחברה בכתובת admin@prague2go.co.il.

8.3 המידע השמור: החברה שומרת מידע אישי הכולל את פרטים אישיים של משתמשים שהוזנו על ידם וכן נתונים הקשורים להליך הגלישה שלהם, לרבות כתובות IP, דפדפנים, עמודים נצפים ועוד.

8.4 זיהוי: החברה עשויה לשמור עוגיות (Cookies) על מנת לזהות את המשתמש ולאפשר מסחר אלקטרוני, אם ידרש. עוגיות אלו עשויות לכלול, בין היתר, מידע פרטי על הגולש ואת פרטי החשבון שלו באתר; עוגיות אלו יעלמו בעת שהמשתמש יסגור את הדפדפן שלו.

8.5 העברת מידע: החברה לא תעביר פרטים לצדדים שלישיים אלא כאשר: (1) המשתמש פעל לפגוע בחברה או במשתמש אחר והדבר דרוש על מנת להפסיק את הפגיעה או להתחיל בהליכים משפטיים כנגדו (2) המשתמש פגע במשתמש אחר או בצד שלישי כלשהוא והעברת המידע נדרשת על פי כל דין, צו שיפוטי או מחויבות אחרת. (3) המשתמש הפר את חוקי מדינת ישראל ולחברה קיימת חובת דיווח בחוק על מקרים אלו (4) במידה והחברה תשנה את מבנה ההתאגדות שלה והעברת המידע דרושה על מנת להמשיך את פעולת השירות (5) במידה והחברה תתקשר עם גורמים שלישיים לקבלת שירותי סטטיסטיקה, דיווח, ניתוח נתונים, בקרה, שמירה על איכות השירות או פרסום (6) ביצוע מחקרים על השימוש בשירות על ידי גורמים שלישיים.

8.6 שירותי צד שלישי: החברה תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים פרטים אודות המשתמש שאינם מזהים אותו באופן אישי, לרבות עוגיות, כאשר הדבר דרוש לקבלת שירותי סטטיסטיקה ופרסום, וזאת כל עוד הדבר לא נאסר במפורש בהסכם זה או בדין.

8.7 דיוור ישיר: מאגר המידע המכיל מידע אישי עשוי לשמש לדיוור ישיר, בין אם באמצעים אלקטרונים ובין אם באמצעים מוחשיים. למעט באתרים חינוכיים ושל בתי ספר, המשתמש מקנה בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת תוכן שיווקי בדיוור ישיר על ידי החברה; במידה ויחפוץ המשתמש להפסיק את משלוח הדיוור הישיר, יפנה לממונה על הפרטיות בחברה בכתובת admin@prague2go.co.il ויבקש את הפסקת הדיוור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *